October 2, 2023

English

Englannintunteja

 • Räätälöityä opetusta alkeista tieteelliseen keskusteluun ja kirjoittamiseen
 • Monipuolinen elämänkokemus ja kiinnostuksenkohteet mahdollistavat lähes kaikenlaiset keskustelut 
 • Monen alan ammattienglantia ja arkikieltä
 • Kielikylpyä: Englantia englanniksi
 • TESOL pätevyys (Teaching English to Speakers of Other Languages)
 • Opettajan pedagoginen pätevyys (aikuisopetus)
 • Karisjärvellä, Pusulassa ja online oppitunteja Zoomin välityksellä
 • Katso lisää: Ykstyisopetus.fi

Globaalin kielen osaaminen avaa sinulle koko maailman. Kielen hallitseminen ei ole vain tekninen taito, se voi tehdä sinusta maailman kansalaisen.  

English lessons

 • Tailored lessons from basic to scientific conversation and writing
 • Diverse and multifaceted life experiences and interests allow for almost all kinds of conversations
 • Professional English for multiple fields of expertise or everyday language
 • TESOL certificate 2014 (Teaching English to Speakers of Other Languages)
 • Teacher’s pedagogic qualification (adult learning)
 • In Karisjärvi, Pusula and online lessons by Zoom