Ushauri (Suomeksi)

Kansainvälisen kehityksen osaamista

Intressejäni ovat kehitystutkimus, yhteisökehityshankkeiden suunnittelu, hallinnointi (koko projektisykli) ja asiantuntijatehtävät, nopeat arvioinnit projektisuunnittelua varten (situation analysis, baseline), evaluaatiot, oman alani asiantuntijatehtävät, koulutus, opetus ja kapasiteetin rakentaminen. Kokemukseni Itä-Afrikasta 1999 lähtien tulee World Agroforestry Centrestä, kansalaisjärjestöistä ja konsulttitehtävistä kansainväliseen kehitykseen erikoistuneiden firmojen kautta.

Joogatunteja online ja Karisjärvellä

Opettamani jooga on hathajoogaa vinyasalla maustettuna. Olen hankkinut joogatyylini ja opetustyylini Mysoressa Intiassa. Jooga pitää nivelet notkeina, lihakset vahvoina, tasapainokyvyn hyvänä, rauhoittaa ja virkistää mieltä, ja kehittää läsnäolon taitoa ja keskittymistä. Joogatunnit tällä hetkellä online.

Englanninkielen opetusta (TESOL)

Tarjoan räätälöityä keskustelua helposta juttelusta tieteelliseen keskusteluun ja kirjoittamiseen. Monipuolinen elämänkokemukseni ja kiinnostuksenkohteeni mahdollistavat lähes kaikenlaiset keskustelut. Monen alan ammattienglantia ja arkikieltä. Oppitunnit ovat tällä hetkellä online.

Ratkaisukeskeistä valmennusta ja lyhytterapiaa

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ohjaa keskustelua ja valmennustilannetta tiettyä logiikkaa noudattaen sellaiseen suuntaan, jonka tavoitteena on parantaa elämän laatua. Keskustelu tai valmennustilanne keskittyy nykyhetkeen ja tulevaisuuden tavoitteisiin ja toiveisiin. Se tekee näkyväksi vahvuuksia ja voimavaroja. Se hahmottaa eteesi ensimmäisiä askelia ja reittiä, jota pitkin lähteä kulkemaan.

Olen suorittanut Lyhytterapiainstituutin (https://www.lti.fi/) 40 opintoviikon Advanced Solution-Focused Practitioner ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelman kurssit. Otan vastaan asiakkaita etänä.

Hyvän elämän peruspalikoita (kurssi)

Millaista on hyvä elämä? Miten kärsimykseen tulisi suhtautua? Oletko kuullut trauman jälkeisestä kasvusta? Millaiset ihmiset ovat onnellisia? Voiko onnellisuutta oppia? Jos kiinnostuit ja haluat järjestää opintopiirin tai pyytää minua vierailemaan jo-olemassa olevaan ryhmään, ota yhteyttä.

“Navigoimista monien kiinnostusten keskellä…”

Itä-Afrikka on lähtemätön osa Eijan identiteettiä ja elämää. Hänen yhteinen historiansa Itä-Afrikan kanssa juontaa juurensa jo 1970-luvulle, jolloin Eija seitsemän vuotiaana matkasi vanhempiensa kanssa Keniaan, jossa hän vietti suurimman osan lapsuudestaan 15-vuotiaaksi asti. Hänen pitkä työkokemuksensa Itä-Afrikasta (1998 lähtien Keniassa, Tansaniassa, Ugandassa, Etiopiassa) tulee monentyyppisistä tehtävistä World Agroforestry Centressä, kansalaisjärjestöissä (ennen kaikkea Lianassa, jonka persutajajäsen hän on), kansainväliseen kehitykseen erikoistuneissa konsulttifirmoissa ja monenlaisessa vapaaehtoistyössä.

Eijalla on monia poikkitieteellisiä kiinnostuksenkohteita kehitystutkimuksessa, yhteisökehityshankkeiden ideoinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa, erilaisten nopeiden arviointien tekemisessä (rapid appraisals) kehityshankkeiden suunnitteluun ja evaluointiin, osallistavien prosessien fasilitoinnissa sekä tutkimukseen että tiedon jakamiseen, opetuksessa, koulutuksessa ja kapasiteetin rakentamisessa. Hän nauttii etenkin kenttätöistä Itä-Afrikan maaseudulla, suorasta kommunikoinnista ihmisten kanssa – minkä tekee mahdolliseksi hänen keskustelutasoinen suahilinkielen taitonsa. Hän myös nauttii viettää aikaa hiljaisissa luonnonpaikoissa ihaillen laajoja koskemattomia maisemia, lintuja, kasveja ja villieläimiä.

Eija pitää opiskelusta ja hankkii jatkuvasti uutta tietoa ja kehittää taitojaan. Vuonna 2014 – Suomeen paluunsa jälkeen – hän suoritti TESOL-pätevyyden (Teaching English to Speakers of Other Languages) ja opettaa nyt monentasoista englantia monen alan ammattilaisille. Vuonna 2016 hän suoritti opettajan pätevyyden aikuiskoulutuksessa ja ympäristökasvatuksessa. Vuonna 2018 hän hankki joogaohjaajapätevyyden (RYT200) Mysoressa, Intiassa. Kesällä 2020 hän valmistui ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi tai terapeutiksi Lyhytterapiainstituutista (LTI) (‘valmennusta’ vai ‘terapiaa’ – asiakas päättää) ja nyt hän ottaa vastaan valmennus- ja terapia-asiakkaita yksityisesti. Hänen tämänhetkisiä suuria kiinnostuksen kohteitaan ovat tervellinen ravitsemus kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa ja onnellisuuden ja hyvinvoinnin filosofia – joita hän pyrkii ymmärtämään osallistumalla kursseille ja lukemalla relevanttia kirjallisuutta.

Eija on tehnyt monenlaista vapaaehtoistyötä 90-luvun lopusta alkaen. Tällä hetkellä iso osa hänen työstään Lianan Lianan kautta on vapaaehtoistyötä. Liana auttaa viljelijöitä muuttamaan avoimen peltonsa monimuotoiseksi Metsäpuutarhaksi, joka tuottaa jotakin ympäri vuoden ja auttaa luonnonympäristöä toipumaan ja kukoistamaan monimuotoisuudessaan. Liana auttaa myös kouluja hankkimaan sadevedenkeräystankkeja, helloja ja käsienpesupaikkoja, ja aloittamaan koulun keittiöstä ja käsienpesupaikoista kerätyllä kierrätysvedellä toimivan puutaimitarhan. Eija on myös Lianan hallituksen puheenjohtaja.

Kun yksi jalka on tutkimuksessa ja toinen käytännön tekemisessä, on pakostakin suuri näyttöön perustuvan tiedon käyttämisen tukija. Tieto on kuin kompassi, joka on ensiarvoisen tärkeä mitä tahansa teetkin (logo symboloi montaakin tärkeää asiaa…). Ja kun yksi jalka on Afrikassa ja toinen Suomessa, ja on sen lisäksi naimisissa englantilaisen kanssa, on helppo tuntea olonsa kotoisaksi moenlaisissa paikoissa.