October 28, 2021

Yoga / Jooga

Joogatunteja

  • Hatha joogaa, joka ei ole sidoksissa mihinkään ideologiaan tai maailmankatsomukseen
  • Asanaharjoittelua, hengitysharjoituksia, meditointiharjoituksia
  • RYT200 pätevyys (Mysore, Intia)
  • Karisjärvellä ja/tai online Free Conference Callin tai Zoomin välityksellä
  • 10e / 75 min

Opettamani jooga on hathajoogaa vinyasalla maustettuna. Olen hankkinut joogatyylini ja opetustyylini Mysoressa Intiassa Yoga Alliance Professionalsin ja Yoga Alliancen kreditoimassa joogakoulussa jossa opiskelin kahteen otteeseen, vuonna 2014 ja 2018. Minulla oli kunnia saada olla Balasundara Srinathan oppilaana jälkimmäisellä jaksollani. Sillä oli merkittävä vaikutus siihen joogaan, jota nyt harjoitan. Toivon, että ainakin jotakin siitä helppoudesta, valoisuudesta ja avoimesta jooganharjoittamisen asenteesta olisi tarttunut minuunkin.

Hathajooga on monimuotoinen kehon ja mielen harjoitusmenetelmä. Se pitää nivelet notkeina, lihakset vahvoina, tasapainokyvyn hyvänä, rauhoittaa ja virkistää mieltä, ja kehittää läsnäolon taitoa ja keskittymistä.

Asennot seuraavat toisiaan rauhallisina ja hallittuina sarjoina. Sopii vasta-alkajille ja muutaman vuoden joogaa harrastaneille.

Tervetuloa mukaan!

Most of our practices start by a sun salutation (there are several versions of sun saluations). It’s also an excellent sequence to do as an everyday practice even if you don’t have time to do any other poses.
Melkein aina aloitamme aurinkotervehdyksellä (aurinkotervehdyksiä on monenlaisia). Se on myös loistava asentosarja yksinään, jos ei ole aikaa tehdä muita asentoja.

Yoga classes

  • Hatha yoga classes not tied to any ideological background or worldview
  • Asana practice, breathing exercises (Pranayama), meditation practices 
  • RYT200 (Mysore, India)
  • Yoga in Karisjärvi, Lohja, and oline yoga classes by Free Conference Call or Zoom

The Yoga I teach is Hatha yoga spiced with Vinyasa. I have learned this style of yoga and my teaching style in Mysore, India where I studied yoga on two trips, first in 2014 and then in 2018. The yoga school is accredited by Yoga Alliance and Yoga Alliance Professionals. I had the honor of being a student of Balasundara Srinatha during my latter trip. It had a significant impact on the yoga I practice now. I hope that at least some of that easiness, joyful and open attitude of practicing yoga stayed with me.

Hatha yoga is a diverse method of practice. It keeps your joints flexible, muscles strong, balance steady, and soothes and refreshes your mind and develops your concentration skills and ability to be present.

Poses follow each other in peaceful and controlled sequences. It suits both beginners and those who have practiced for few years.

Welcome to join us!


And we always do some vinyasas to build strength in the whole body. An other excellent sequence to do every day. Ja joka kerta teemme muutaman kierroksen vinyasaa koko kehon voimaharjoituksena. Toinen erinomainen sarja jokapäiväiseksi harjoitukseksi.